Resultaatgerichte procesbegeleiding in ruimtelijke projecten

Strategisch Stedelijk Ontwikkelen: Stel je voor, je woont in een comfortabel huis in een veilige en prettige wijk. Waar je met de buren een gezellige sociale leefomgeving hebt, waar voldoende voorzieningen zijn en het ook gezond wonen en werken is. Dat voor elkaar krijgen is het resultaat van goed plannen, ontwikkelen en beheren. Veel kunt u zelf doen, echter er moet ook veel bedacht worden om zover te komen. Om zo'n prettige woon-werk omgeving te maken is "Strategisch Stedelijk Ontwikkelen" noodzakelijk. Wij hebben jarenlange ervaring om gemeentes, provincies, woningbouwcorporaties en private partijen te helpen met het opstellen, begeleiden van de uitvoering en beheer van zowel visie documenten als uitvoeringsplannen.
Integraal Stedelijke Herontwikkelen: Steden krijgen steeds meer uitdagingen op hun bord. Meer mensen trekken van het platteland naar de steden. Hierdoor spelen vraagstukken als gezondheid, sociale cohesie, economische voorspoed, klimaatadaptatie, verduurzamen huidige woningen en meer een grote rol. De tijd is voorbij dat hele wijken werden gesloopt om nieuwe te bouwen binnen de stadsgrenzen. Nu moeten we creatief en bijna op de manier van acunpunctuur steden herontwikkelen. Deze uitdaging vraagt om andere inzichten en andere manieren van werken.
Duurzame Huisvesting: Je wilt toch comfortabel 'Wonen en Werken'in een gebouw? Of dat nu thuis is, op kantoor of in een productie omgeving. En liefst ook nog duurzaam, wat goed is voor het milieu. Helaas blijkt dat er nog veel uitdagingen zitten in het verduurzamen van de bestaande voorraad aan gebouwen.