Integraal Stedelijk Herontwikkelen

Integraal Stedelijk herontwikkelen.

Steden krijgen steeds meer uitdagingen op hun bord. Meer mensen trekken van het platteland naar de steden. Hierdoor spelen vraagstukken als gezondheid, sociale cohesie, economische voorspoed, klimaatadaptatie, verduurzamen huidige woningen en meer een grote rol. De tijd is voorbij dat hele wijken werden gesloopt om nieuwe te bouwen binnen de stadsgrenzen. Nu moeten we creatief en bijna op de manier van acunpunctuur steden herontwikkelen. Deze uitdaging vraagt om andere inzichten en andere manieren van werken. Participatie van buurtbewoners, lokale bedrijven, naast de inzet van gemeentes, is een must. Hoe krijg je initiatiefnemer(s), gemeente, buurtbewoners en (locale) bedrijven op één lijn. Van inloopavonden, interactieve workshops, geven van lezingen, organiseren van events tot de bekende buurt barbecues. Alles in het teken van verbinden, commitment krijgen en betrokkenheid realiseren.

Door gebruik te maken van krachten die reeds in het gebied aanwezig zijn, en dat stapje voor stapje laten groeien is veel mogelijk. Instrumenten die helpen bij het verkrijgen van inzicht en verhogen van draagvlak zijn bijvoorbeeld Augmented Reality en Virtual Reality.

"Zien is Verbinden". Spatium Support ondersteunt / begeleidt partijen op diverse manieren waarbij per keer het juiste instrument wordt bepaald en ingezet. Wij zijn bekend met het produceren van Augmented Reality en Virtual Reality (3D impressies). Dit alles met het doel uw project op de juiste manier te laten schitteren. Graag lichten wij u vrijblijvend in over het inzetten van de beschikbare tools voor vastgoedontwikkeling en of community building. Bijgaand ziet u een impressie van onze projecten:

Doel hiervan is om helder te krijgen wat de invloed van nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving betekent voor omwonenden en andere belanghebbenden;

Roy van Pamelen op het NOS journaal met Augmented Reality Vastgoed Gebiedsontwikkeling ondersteund met Augmented Reality

 

 

3D Impressie vastgoedproject. Opdrachtgever: Solid Stones, project Erve Wolfecotte Beckum Twente. VR animaties : Instrumenten voor het visualiseren van gebouwen en of omgeving.