Strategisch Stedelijk Ontwikkelen

Stel je voor, je woont in een comfortabel huis in een veilige en prettige wijk. Waar je met de buren een gezellige sociale leefomgeving hebt, waar voldoende voorzieningen zijn en het ook gezond wonen en werken is. Dat voor elkaar krijgen is het resultaat van goed plannen, ontwikkelen en beheren. Veel kunt u zelf doen. Voor het zover is moet er nog veel bedacht worden wat in eerste instantie niet zichtbaar is. Om zo'n prettige woon-werk omgeving te maken is "Strategisch Stedelijk Ontwikkelen" noodzakelijk.

Het begint met een eerste kleine stap. Al snel worden het meer stappen en voor je het weet ontstaat er een andere wijk. Door gebruik te maken van de interne krachten binnen de aan te pakken gebieden realiseer je draagvlak die zich vervolgens uitbetaald in een aantal trajecten die leiden tot het behalen van de met zijn allen vooraf benoemde en vastgestelde doelen.

Thema's die wij graag aanpakken zijn 'Resilient Cities', 'Smart Cities' en ook 'Metabolic Cities'. Via systeemdenken, een toolbox aan adequate instrumenten en up to date kennis zijn wij in staat om snel en efficiënt te handelen.

  • Stap 1 Verbind gemeenschap en stakeholders
  • Stap 2 Hou systeem analyse
  • Stap 3 Verzamel ideeën
  • Stap 4 Coproduceer business model
  • Stap 5 Realiseer


Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe wij voor u een gebruikersgroep kunnen ontwikkelen en of u ondersteunen bij een ontwikkeltraject in uw sociale of fysieke leefomgeving.

Overzicht Ontwikkel trajecten: Gemeente Hellevoetsluis: ontwikkeling 96 ha nieuw bedrijventerrein Kickersbloem 3. Inzet betreft ondersteuning private ontwikkelaar
Gemeente Maassluis: ontwikkeling welzijnsvoorziening (instelling voor gesloten jeugdzorg). Begeleiding burgers en bestuurders (College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad);
Gemeente Maassluis: ontwikkeling bedrijventerrein De Dijk respectievelijk transformeren bedrijventerrein De Kade tot woon - werk - leisure locatie. Inzet betrof projectmanagement voor de gemeente Maassluis;
Gemeente Werkendam: ontwikkeling nieuw winkelcentrum - appartementen, vrije sector woningen en woonzorg complex en herontwikkeling bestaand winkelcentrum. Inzet betrof proces - projectmanagement namens woningbouwcorporatie Woonservice Meander uit Werkendam;
Gemeente Raamsdonkveer: herontwikkelen centrumlocatie van ouderenwoningen tot woonzorgcomplex plus vrije sector woningen. Inzet betrof ondersteuning Woningbouwvereniging Slagenland Wonen.
Gemeente Hoorn: ontwikkeling 100 ha nieuw bedrijventerrein ‘t Zevenhuis. Begeleiding burgers, bedrijfsleven en bestuurders (College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad) tot vaststellen structuurvisie;
Gemeente Hoorn: ontwikkeling 850 respectievelijk 1.200 woningen in het project Bangert en Oosterpolder. Inzet betrof projectmanagement voor de initiatief - en haalbaarheidsfase voor de gemeente Hoorn.