Wie zijn wij

Spatium Support is in staat snel uw vraag via onze deskundigheid voor u en uw organisatie in te vullen. Wij kunnen u helpen met:

  • opzetten gebruikersgroepen (community building) voor het ontwikkelen van (leegstaand) vastgoed;
  • faciliteren van participatietrajecten/besluitvormingstrajecten;
  • optuigen samenwerkingsverbanden tussen publieke en private ondernemingen;
  • invulling van vraagstukken op het snijvlak van uitvoering en bestuur;
  • ontwikkelen en inzet van digitale middelen (Virtual Reality en Augmented Reality) en
  • het inzetten van social media voor de hierboven genoemde activiteiten.

 

Directeur / Integrale ondersteuning en Tools - Roy van Pamelen
Vanuit 15 jaar gebiedsontwikkeling ervaring en MCD (Master City Developer) kennis op zak gaat Roy van Pamelen aan de slag om stroperige en complexe gebieds trajecten tot een goed, betaalbaar en gedragen resultaat te leiden. Binnen Spatium Support wordt zijn kennis en kunde op tafel gelegd om te kijken waar de valkuilen en grote uitdagingen zitten en waar nodig digitale ondersteuning voor gevonden of gerealiseerd te worden. Hoe kan een gebied (her)ontwikkeling duurzaam betaalbaar gedragen gerealiseerd worden?
// Blog van Roy


 

Associate Developer Digitale Tools & Gaming - Paul van Zoggel
Vanuit Serious Gaming en ICT Tools voor duurzame ontwikkeling kijkt Paul van Zoggel naar de wereld van integraal gebiedsontwikkeling. Gebiedsmanagers zitten op knooppunten van informatie en communicatie, vaak zijn zij de enige met een goed totaal overzicht. Hoe kunnen Serious Gaming en ICT Tools hen helpen beter te begeleiden waardoor het process netcentrisch wordt en daarmee betere en snellere besluitvorming een kans maakt?
// Blog van Paul